Cialis

Postoje dvije vrste Cialis tableta (tadalafil) od 10 mg  tadalafila i 20 mg tadalafila.

Početak dejstva nakon uzimanja: 30 – 60 minuta

Dužina trajanja dejstva: 12 – 36h

Način primjene i konzumiranja: Jedna tableta cialisa se uzima prije seksualnog odnosa. Opšta preporuka je da se tableta popije sa što manje vode. Tabletu nemojte žvakati, već je progutajte cijelu.

U načelu, preporučuje se primjena doze od 10 mg prije očekivane seksualne aktivnosti, nezavisno od unosa hrane. Kod onih pacijenata kod kojih tadalafil 10 mg ne proizvede odgovarajuće dejstvo može se probati sa dozom od 20 mg. 

Cialis tablete (tadalafil) od 10 mg i 20 mg su namijenjene za primjenu prije očekivane seksualne aktivnosti i ne preporučuje se kontinuirana svakodnevna upotreba.

Kod pacijenata koji očekuju čestu primjenu lijeka Cialis (tj. najmanje dva puta nedjeljno), a na osnovu odluke pacijenta i mišljenja ljekara, može se, kao pogodan, razmotriti režim primjene najnižih doza lijeka Cialis jednom dnevno. Kod tih pacijenata, preporučuje se doza od 5 mg jednom dnevno u približno isto vrijeme tokom dana. Doza se može smanjiti na 2,5 mg jednom dnevno, što zavisi od individualne podnošljivosti. Pogodnost kontinuarne primene režima jednom dnevno treba periodično razmatrati. Podešavanje doze nije potrebno kod starijih pacijenata.

SASTAV 

Jedna tableta sadrži 10 ili 20 mg tadalafila.

PAKOVANJE
Pakovanje sadrži 4 tablete.

Tadalafil ispoljava dejstvo na taj način što se vezuje za receptore na krvnim sudovima penisa, dovodi do njihove vazodilatacije tj. dovodi do blagog širenja tih krvnih sudova. Usljed vazodilatacije dotok krvi u krvne sudove penisa je veći, a samim tim je i erekcija jača i duže traje u zavisnosti od toga u kakvom su stanju krvni sudovi (njihova elastičnost, ishrana, upoteba alkohola ili cigareta)

Cialis ispoljava dejstvo samo uz seksualnu stimulaciju tj. u prisustvu osobe suprotnog pola.

Cialis ne treba da upotrebljavaju pacijenti koji su preosjetljivi na tadalafil. U kliničkim studijama je pokazano da tadalafil pojačava hipotenzivni efekat nitrata. Smatra se da je to rezultat kombinovanog efekta nitrata i tadalafila na metabolički put azotni oksid/cGMP. Zbog toga je kontraindikovana upotreba lijeka Cialis kod pacijenata koji koriste bilo koji oblik organskih nitrata.

Cialis ne smiju da koriste pacijenti sa srčanim oboljenjima kod kojih seksualna aktivnost nije preporučljiva. Ljekari bi trebalo da razmotre potencijalni rizik od seksualne aktivnosti kod pacijenata sa preegzistirajućim kardiovaskularnim oboljenjima.

NAČIN ČUVANJA
Na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage i van domašaja djece.

Priuštite sebi nezaboravne trenutke, uživajte u seksu.

Originalna pakovanja sa hologramom.

Rok upotrebe označen na originalnom pakovanju.
Diskrecija zagarantovana.
Dostava na cijeloj teritoriji BiH se vrši putem pošte ili kurirske službe.